PHONG THỦY CĂN HỘ

PHONG THỦY CĂN HỘ

Các chung cư (Apartment) được ra đời ở nước Anh vào thời kỳ cách mạng công nghiệp. Sự bùng nổ số lượng công nhân làm việc trong nhà máy buộc các ông chủ phải nghĩ đến giải pháp nơi ở cho họ. Loại hình này tồn tại cho đến nay và có nhiều biến đổi. Đặ